Bảng cân đối tài khoản là gì? Cách lập bảng cân đối tài khoản đơn giản nhất

bang-can-doi-tai-khoan
Đánh giá sao

Bảng cân đối tài khoản kế toán chính bảng dùng để tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp. Điều đó thể hiện chi tiết ở số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ hay số dư cuối kỳ. Vậy cách lập bảng cân đối tài khoản này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Đôi nét về bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản là gì?

Vậy bảng cân đối tài khoản là gì? Bảng cân đối tài khoản (hay còn được gọi là Bảng cân đối phát sinh) được lập ra với mục đích đối chiếu, kiểm tra lại số liệu được ghi chép lại trong sổ sách, chứng từ để kiểm soát tính chính xác của số liệu trước khi lập vào bảng cân đối kế toán, hay cũng như thực hiện ở các nghiệp vụ kinh tế khác.

bang-can-doi-tai-khoan

Mục đích lập bảng cân đối tài khoản

Vậy mục đích khi kế toán lập bảng cân đối tài khoản là gì? Vì khái niệm của bảng cân đối tài khoản như trên, nên việc lập bảng sẽ giúp phản ánh tổng quát tình hình tăng giảm và hiện có về các tài khoản tài sản, nguồn vốn của đơn vị trong kỳ báo cáo và từ đầu năm đến cuối năm của kỳ.

Số liệu được phản ánh trên bảng cân đối sẽ là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ kế toán tổng hợp. Bên cạnh đó còn có thể kiểm soát và đối chiếu các số liệu được ghi trên báo cáo tài chính và bắt buộc phải gửi kèm theo báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.

Xem thêm: Cách tính hệ số thanh toán ngắn hạn chính xác nhất

Cách phân biệt bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán

Vậy sự khác biệt giữa bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán là như thế nào? Bảng cân đối tài khoản sẽ giúp bạn đánh giá được hoạt động của doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực thông qua nhưng chi tiết hoạt động sẽ được thể hiện toàn bộ trên bảng. Ví dụ như số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ được công ty sử dụng để hạch toán, số dư cuối kỳ.

Đồng thời, bảng cân đối kế toán còn giúp các nhà quản trị đưa ra mức đánh giá chính xác về công ty thông qua số dư đầu kỳ và cuối kỳ tại thời điểm lập mà không cố phát sinh thêm.

bang-can-doi-tai-khoan-la-gi

Cách lập bảng cân đối tài khoản theo thông tư 133

Để lập được bảng cân đối tài khoản thì ta cần phải dựa vào cách lập bảng cân đối kế toán thông qua thông tư số 133 với những thông tin sau:

1. Mẫu bảng cân đối tài khoản theo thông tư 133

Trước hết theo cách lập bảng cân đối kế toán để có thể lập bảng cân đối tài khoản, thì ta cần có mẫu bảng cân đối tài khoản theo thông tư 133.

Bạn có thể tải mẫu bảng cân đối tài khoản theo thông tư 133 dưới đây:

https://docs.google.com/document/d/1Vhg_14_GRigjwWhesPPidWwUIvyxDGSn30pyUseg-fk/edit

2. Cách lập bảng cân đối tài khoản theo thông tư 133

Đầu tiên, căn cứ để có thể lập được bảng cân đối tài khoản dựa trên:

 • Sổ cái kế toán
 • Bảng cân đối tài khoản phát sinh ở kỳ trước

Tiếp theo, dựa trên căn cứ và mẫu bảng cân đối tài khoản ở trên ta sẽ có cách để lập bảng cân đối theo thông tư số 133 như sau:

Công việc trước khi lập bảng cân đối kế toán:

 • Bắt buộc phải hoàn thành việc ghi sổ kế toán chi tiết vào sổ cái
 • Thực hiện đối chiếu và kiểm tra các số liệu liên quan

lap-bang-can-doi-tai-khoan

Số liệu khi ghi vào bảng cân đối tài khoản sẽ được chia làm 2 loại:

 • Loại 1: Là loại phản ánh số dư các tài khoản tại thời điểm đầu kỳ (Cột 1,2 – ghi số dư đầu năm) và tại các thời điểm cuối kỳ ( Cột 5,6 – ghi số dư cuối năm). Trong đó, tổng phát sinh số dư Nợ sẽ được phản ánh vào cột Nợ, còn tổng phát sinh số dư Có sẽ được phản ánh vào cột Có.
 • Loại 2: Là loại số liệu phản ánh số phát sinh của các tài khoản từ đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo ( Cột 3,4 – số phát sinh trong tháng). Trong đó, tương tự giống loại trên thì tổng phát sinh số dư bên Nợ cũng được ghi vào cột Nợ và tổng số dư phát sinh bên Có được ghi vào cột Có.

Cột A, B: ghi số hiệu tài khoản, tên tài khoản của tất cả các tài khoản cấp 1 mà đơn vị đang sử dụng với một số tài khoản cấp 2 cần phân tích.

Cột 1, 2: Phản ánh số dư đầu kỳ

 • Hai cột này sẽ phản ánh số dư ngày đầu tháng của tháng đầu năm (Số dư đầu năm báo cáo)
 • Số liệu thường được sử dụng để ghi vào các cột này được căn cứ vào dòng Số dư đầu tháng của tháng đầu năm trên sổ cái kế toán, hay được căn cứ vào phần “số dư cuối năm” của bảng cân đối kế toán của năm trước đó.

cach-lap-bang-can-doi-tai-khoan

Cột 3,4: Số phát sinh trong kỳ

 • Hai cột này phản ánh tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có của các tài khoản này trong năm báo cáo.
 • Số liệu được sử dụng để ghi vào phần này dựa trên căn cứ vào dòng “Cột phát sinh lũy kế từ đầu năm” của từng tài khoản tương ứng trên Sổ Cái kế toán.

Cột 5, 6: Ghi số dư cuối kỳ

 • Hai cột này phản ánh số dư cuối kỳ của năm báo cáo
 • Số liệu được sử dụng để ghi vào phần này phải dựa vào căn cứ số dư cuối tháng của tháng cuối của năm báo có ghi trên sổ Cái kế toán hoặc được tính dựa vào căn cứ của các cột số dư đầu năm, số dư phát sinh trong năm trên bảng cân đối tài khoản của năm này.
 • Số liệu ở cột 5, 6 sẽ được sử dụng để lập bảng cân đối tài khoản cho năm kế tiếp.

Sau khi đã thực hiện ghi đủ các số liệu có liên quan đến các tài khoản. Thì sau đó, phải thực hiện tổng cộng bảng cân đối tài khoản.

Xem thêm: Cách phân biệt chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán chính xác nhất

Cách lập bảng cân đối tài khoản theo mẫu F01 – DNN

1. Mẫu bảng cân đối kế toán theo mẫu F01 – DNN

Bạn có thể tải mẫu bảng cân đối tài khoản theo mẫu F01 – DNN tại đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t12EoURoNIsyDlcN1AfLa842p7ETet7CvLL_kmuI7cA/edit#gid=0

2. Hướng dẫn cách lập bảng cân đối theo mẫu F01 – DNN

Dựa trên mẫu F01 – DNN trên thì cách lập bảng cân đối kế toán theo đó sẽ được xây dựng dựa trên 2 cơ sở:

 • Khi kết thúc một kỳ kế toán thì tổng của tất cả số dư trên Nợ tất cả các tài khoản phát sinh trong kỳ phải bằng tổng số dư bên Có của tất cả các tài khoản tổng hợp.
 • Tương đương với đó thì tổng phát sinh bên Nợ cũng phải bằng tổng phát sinh bên Có của tất cả tài khoản.

bang-can-doi-tai-khoan-la-gi-2

Chi tiết các lập bảng cân đối tài khoản theo mẫu F01 – DNN. Cụ thể:

 • Cột A: Ghi số hiệu tài khoản: Cột này sẽ chỉ ghi số liệu của từng tài khoản cấp 1 (hoặc đôi khi là cả cấp 1 và cấp 2) để doanh nghiệp dùng trong năm báo cáo.
 • Cột B: Ghi tên tài khoản: Được sử dụng để ghi tên toàn bộ các tài khoản chi tiết (hoặc tổng hợp) từ loại 1 đến loại 9. Mỗi tài khoản thì phải được ghi trên một dòng, ghi theo thứ tự tài khoản có số hiệu nhỏ nhất đến số hiệu lớn không phân biệt tài khoản có số dư cuối kỳ hay không hay trong kỳ có số dư phát sinh hay không.
 • Cột 1,2: Sử dụng để ghi số dư đầu kỳ: Hai cột này sử dụng phản ánh số Nợ đầu năm và Có đầu năm theo từng tài khoản. Số liệu được ghi vào cột 1,2 “Số dư đầu năm” dựa trên căn cứ của Sổ nhật ký hoặc Sổ cái, hay dựa vào số liệu ghi ở cột 5 và 6 của bảng cân đối tài khoản năm trước đó.
 • Cột 3,4: Sử dụng ghi số phát sinh trong năm: Hai cột này cũng được sử dụng để phản ánh số dư bên Có và bên Nợ của từng tài khoản trong năm báo cáo. Số liệu được ghi trên cột 3, 4 dựa vào căn cứ tổng số phát sinh bên Nợ và tổng số phát sinh bên Có của từng đầu tài khoản được ghi trên Sổ cái hoặc Sổ nhật ký trong năm báo cáo.
 • Cột 5,6: Ghi số dư cuối năm: Sử dụng để phản ánh số dư Nợ cuối năm và số dư Có cuối năm theo từng đầu tài khoản của năm báo cáo. Số liệu được ghi trên cột 5,6 được tính theo công thức:

Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Số phát sinh làm tăng trong kỳ – Số phát sinh làm giảm trong kỳ

Cách kiểm tra chi tiết bảng cân đối tài khoản đơn giản

Dựa trên cách lập bảng cân đối tài khoản, thì cách để kiểm tra chi tiết bảng cân đối tài khoản dựa trên trình tự sau:

 • Bước 1: Tiến hành kiểm tra đối chiếu giữa sổ cái kế toán và sổ chi tiết
 • Bước 2: Kiểm tra lại và đối chiếu các nghiệp vụ phát sinh so với sổ định khoản
 • Bước 3: Kiểm tra và đối chiếu lại công nợ của khách hàng
 • Bước 4: Kiểm tra lại các khoản còn phải trả khác
 • Bước 5: Kiểm tra lại dữ liệu cần nhập và khai báo thuế VAT đầu vào – đầu ra so với bảng kê khai thuế
 • Bước 6: Cân đối giữa đầu vào và đầu ra
 • Bước 7: Kiểm tra xem có đầy đủ chữ ký không
 • Bước 8: Kiểm tra lại các định khoản phải thu và phải trả xem đã đúng chưa?
 • Bước 9: Kiểm tra lại các chữ ký trên bảng lương xem đã đầy đủ, số liệu ở Sổ cái đã khớp với bảng lương hay chưa.
 • Bước 10: Kiểm tra lại hàng tồn kho xem có phù hợp
 • Bước 11: Kiểm tra lại các chứng từ có đi kèm theo bảng kê khai đã đủ chưa
 • Bước 12: Kiểm tra lại xem các hợp đồng lao động, các mã số thuế cá nhân và các chứng từ bảo hiểm

Lưu ý khi lập bảng cân đối tài khoản kế toán

Bảng cân đối số phát sinh là phương pháp kỹ thuật dùng để kiểm tra một cách tổng quát số liệu kế toán đã ghi trên tài khoản tổng hợp. Bảng cân đối số phát sinh được xây dựng trên 2 cơ sở.

 • Tổng số dư bên Nợ của tất cả các tài khoản tổng hợp. Phải bằng tổng số dư bên Có của tất cả các tài khoản tổng hợp.
 • Tổng số phát sinh bên Nợ của tất cả các tài khoản tổng hợp. Phải bằng tổng số phát sinh bên Có của tất cả các tài khoản tổng hợp.

Lời kết

Qua bài viết, chúng tôi đã đem đến cho bạn những thông tin về bảng cân đối tài khoản. Hy vọng với những điều chia sẻ đó có thể giúp bạn có thêm kiến thức, hiểu rõ hơn về loại bảng cân đối này trong kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *